tirsdag 30. juni 2009

Card for a sick child


Utfordringa denne veka hjå Simon Says Stamp er å lage eit kort til eit sjukt barn. Ikkje berre å lage, men også å sende det. Kjempegod ide. Eg har laga eit kort til ein gut som eg skal snarast sende avgarde. Den kule apa er frå Pink Gem Design. Eg har nytta skissa til Stampavie and More #49.
Elles kan eg melde om dårleg kortver på Sunnmøre. Sol og kjempevarmt. Deileg.
This weeks challenge at Simon says Stamp is to make a card for a sick child. Not only to make it, but also to send it. Brilliant idea. I have made a card for a boy which I am sending very soon. The cool monkey is from Pink Gem Design. I have used the sketch from Stampavie and More #49.

lørdag 27. juni 2009

Sketch Saturday #56

Eit seint innlegg dette her. Har laga eit kort som må sendast i morgontidleg. Nytta skissa til Sketch Saturday.
A late entry. I have made a card that has to go with the post tomorrow morning. I have used the sketch from Sketch Saturday.

torsdag 25. juni 2009

Jippi


I går kveld fekk eg ei kjempekjekk beskjed på bloggen min om å sjekke ut Bev si side. Det viste seg at eg hadde vunne bryllaupsstempela frå Simon Says Stamp bloghop. Gjett kven som var glad? No er det berre å vente på post:-)
Last night I got a message on my blog to check out Bev's blog. It turned out that I had won the wedding stamps from Simon Says Stamp's bloghop. Guess who was happy? Now I'm only waiting for the post:-)

fredag 19. juni 2009

Father's Day Card


Sidan svigerfaren bur i England laga eg eit Father's Day Card denne gongen. Eg nytte skissa til Sketch Saturday #55.
Since my father-in-law lives in England I made a Father's Day card this time. I followed the sketch to Sketch Saturday #55.

søndag 14. juni 2009

Release


I dag får ein anledning til å kjøpe dei nye og nydelege stempela til Whiff of Joy. I den anledning har Katharina ein blogcandy der ein kan vinne stempel frå denne kolleksjonen.
From today can you buy the new and lovely stamps from Whiff of Joy. Katharina is having a blogcandy where you can win stamps from this collection.

fredag 12. juni 2009

Whiff of Joy #

Eg har nytta WoJ si skisse for å lage eit kort til læraren til sonen min. Vi hadde klassefest med gave og kort. Det er Bev som har laga skissa og den er veldig enkel å nytte, spesielt når ein skal lage eit kort rimeleg kjapt. Eg oppdaga at båndet skulle lenger fram, men då var det forseint. Her er skissa

I have used Woj's sketch to make a card for my son's teacher. We had a classparty yesterday with a present and a card. It's Bev that has made the sketch and it's very simple to use. A good one when you are in a hurry. I realised thar the ribbon should be more in the front, but by then it was too late.

tirsdag 9. juni 2009

Stampavie & More #46


Denne veka er det Giò som har laga skissa til Stampavie & More. Eg synest det var ei kjempegod skisse å nytte og er ganske nøgd med kortet mitt. Det går opp og ned(sjå forige innlegg) :-)
Eg har og pynta innsida og deltek då også på Dutch Dare Card Challenge.
Dei flotte papira eg har nytta er downloads frå Summer. Ho har mange kjempeflotte sett som ein kan laste ned gratis. Ein har anledning til å gi ein donasjon til ei vennefamilie av Summer som har ei kreftsjuk datter. Du kan lese meir om dette på Summer sin blog.
This week it is Giò that has made the sketch for Stampavie & More. I think it is a really good sketch and I am pleased with my card. It's going up and down (hence my last entry):-)
I have also decorated the inside and that qualifies for Dutch Dare Card Challenge.
The lovely papers I have used are downloads from Summer. She has many great sets you can download for free. You are also given the opportunity to donate money to some friends of Summer who has got a daughter with cancer. You can read more about this on Summer's blog.
mandag 8. juni 2009

Combo

Eg laga dette kortet til ei utfordring med 'Fairies' som tema. Nytta A Spoon Full of Sugar si skisse 54 og Creative Card Crew har som tema 'Childrens card'. Fargane valde eg fordi Colour Create hadde 'Rainbow + a scene' som temai veke 18. Så langt alt vel. Det er berre det at eg likar ikkje kortet i det heile tatt. Eg droppa derfor den fyrste utfordringa. Hadde tenkt å kaste heile kortet. Men so seier dottera mi at ho synest kortet var sooo fint og at eg måtte sende det inn. Herved er det gjort, men eg likar det ikkje noko betre fordi :-)
I made this card for a challenge with 'Fairies' as a theme. I used A Spoon Full of Sugar's sketch #54 and Creative Card Crew's theme is 'Childrens card'. The colours did I choose because Colour Create's challenge #18 is 'Rainbow + a scene'. All well this far. It's just that I don't like the card at all. I therefore dropped the first challenge. I was planning to throw the card in the bin, but my daughter thought the card was sooo nice and that I had to enter it. I have hereby done that, but it won't make me like it:-)

onsdag 3. juni 2009

Charisma Cardz #21


Denne veka er det 'dots, circles' som har vore tema hjå Charisma Cardz. Eg har fått laga eit kort til ein onkel i England. Han er snikkar, så det passa godt med litt verkty på.

This week it is all about circles, dots at Charisma Cardz. I have made a card for an uncle in England. he is a carpenter, therefore the tools.